Rekrutacja nowego rocznika

 

INFORMACJE  OGÓLNE              KARTA  ZGŁOSZENIA

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY NA ROK AKADEMICKI 2015 / 2016

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, plastyków, inżynierów i konstruktorów, a także dla księży, sióstr i braci zakonnych pracujących w kościołach zabytkowych i współczesnych, oraz dla osób świeckich i duchownych, których zainteresowania wiążą się z tematyką studiów, i którzy mogą pracować w instytucjach lub firmach, zajmujących się kształtowaniem architektury, konserwacją, sztuką, archiwami kościelnymi i świeckimi.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kościoła i osób odpowiedzialnych za budownictwo sakralne, aranżacje wnętrza świątyni współczesnej i historycznej oraz użytkowników tychże obiektów, na których spoczywa odpowiedzialność za poziom prac konserwatorskich i właściwe ich użytkowanie OGŁASZAJĄ NABÓR NA ROCZNE STUDIA PODYPLOMOWE

 

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, plastyków, inżynierów i konstruktorów, a także dla księży, sióstr i braci zakonnych pracujących w kościołach zabytkowych i współczesnych, oraz dla osób świeckich i duchownych, których zainteresowania wiążą się z tematyką studiów, i którzy mogą pracować w instytucjach lub firmach, zajmujących się kształtowaniem architektury, konserwacją, sztuką, archiwami kościelnymi i świeckimi.

Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania, utrzymania, konserwacji zabytkowej oraz kształtowania współczesnej architektury sakralnej, a także aranżacji wystroju wnętrza świątyni, sposobów eksponowania i przechowywania oraz konserwacji elementów jej wyposażenia m. in. malarstwa, rzeżby, szat liturgicznych, ksiąg oraz innego rzemiosła artystycznego. Studia prowadzone są m. in. przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

INFORMACJE  OGÓLNE              KARTA  ZGŁOSZENIA