INAUGURACJA ZAJĘĆ JUBILEUSZOWEGO X ROCZNIKA W R.A. 2014/2015 POŁĄCZONA Z UROCZYSTYM WRĘCZENIEM ŚWIADECTW

MAMY WIELKĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA INAUGURACJĘ ZAJĘĆ
JUBILEUSZOWEGO ROCZNIKA X, POŁĄCZONĄ Z UROCZYSTYM WRĘCZENIEM ŚWIADECTW
NA POWSTAŁYCH Z INICJATYWY UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W
KRAKOWIE ORAZ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I
INSTYTUTU HISTORII ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW, PODYPLOMOWYCH
STUDIACH Z ZAKRESU KONSERWACJI, KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY I ARANŻACJI
WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH.

INAUGURACJA ZAJĘĆ NOWEGO ROCZNIKA X ROZPOCZNIE SIĘ 28 LISTOPADA W
PIĄTEK 2014 R. O GODZINIE 15.00 W SALI NR 101 W BUDYNKU PRZY UL.
KANONICZEJ 1.

UROCZYSTE WRĘCZENIE ŚWIADECTW ODBĘDZIE SIĘ TEGO SAMEGO DNIA 28
LISTOPADA W PIĄTEK 2014 R. O GODZINIE 18.15 W SALI NR 100 W BUDYNKU PRZY
UL. KANONICZEJ 1.

DOKŁADNY PLAN CAŁEJ UROCZYSTOŚCI PODANY ZOSTAŁ NA ZAŁĄCZONYM ZAPROSZENIU.