OBRONY DYPLOMÓW – NOWY TERMIN

Nowy termin obron dyplomów planowany jest zgodnie z harmonogramem na okres wiosenny. Dokładny dzień i godzina zostana podane z odpowiednim wyprzedzeniem w marcu br.

Prace dyplomowe, po akceptacji promotora, powinny zostać wydrukowane w trzech egzemplarzach i dostarczone do siedziby naszych Podyplomowych Sudiów PK-UPJPII (ul. Kanonicza 1, 31-002 Kraków Pok. nr 204).

Słuchacze powinni również przygotować krótką (10 min.) prezentację swojej pracy w programie Power Point, którą należy nagrać na CD lub pendrive’a.