Jednostki prowadzące i rada programowa

logopk

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział  Architektury,  Instytut  Historii  Architektury i Konserwacji  Zabytków

logoupUniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie,
Wydział  Historii i Dziedzictwa Kulturowego,  Instytut  Historii  Sztuki i Kultury

 

STUDIA  PROWADZONE  SĄ   POD   PATRONATEM

REKTORA PK           REKTORA  UPJPII         DZIEKANA  WA          SKZ

 

KIEROWNICY  STUDIÓW   PODYPLOMOWYCH

UPJPII: Ks. Dr Andrzej Józef Nowobilski
PK:  Dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn

 

RADA PROGRAMOWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zgodnie z regulaminem międzyuczelnianych studiów podyplomowych powołana została Rada Programowa Podyplomowych Studiów z zakresu Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych organizowanych przez Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie złożona z 8 osób (w tym minimum 5 samodzielnych pracowników nauki), w której reprezentowani są przedstawiciele jednostek organizacyjnych merytorycznie związanych z tematyką studiów.

Członkowie Rady Programowej:

1. Prof. arch. Andrzej Kadłuczka, PK
2. Ks. Dr Andrzej Nowobilski, UPJPII
3. Prof. arch. Jacek Gyurkovich, PK
4. Prof. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, PK
5. Prof. Ireneusz Płuska, ASP
6. Prof. Władysław Zalewski, ASP
7. Ks. Prof. Stefan Koperek, UPJPII
8. Dr arch. Elżbieta Waszczyszyn, PK