Aktualności

 

 • s4

  Problematyka studiów podyplomowych

  Problematyka architektoniczno-konserwatorska i urbanistyczna Podstawy teoretyczne ochrony zabytków i metody badawcze;  Zasady restauracji i modernizacji obiektów zabytkowych;  Restauracja i konserwacja malarstwa naściennego, kamienia, cegły, stiuku, rzeźby kamiennej i drewnianej; Konserwacja drewnianych elementów w obiektach zabytkowych; Kościół w przestrzeni zurbanizowanej, krajobrazie, jego otoczenie, zagospodarowanie terenu, kalwarie  polskie i  europejskie, drogi  procesyjne, Zarys historii sztuki sakralnej Problematyka …

 • 3

  Obrona dyplomów

  PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH 1. PROBLEMATYKA obejmująca zagadnienia architektoniczno – konserwatorskie 2. PROBLEMATYKA obejmująca zagadnienia z historii sztuki 3. PROBLEMATYKA obejmująca zagadnienia dotyczące kształtowania architektury, aranżacji i wyposażenia wnętrza kościoła   PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH: 1.    Prof. A. Kadłuczka  (POLITECHNIKA KRAKOWSKA) 2.    Ks. Dr A. J. Nowobilski  (UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE) 3.    Prof. J.…

 • 5

  FAQ

  kliknij na pytanie aby uzyskać odpowiedź

 • 2

  Galeria

  Nasza siedziba Sale wykładowe Podziemia naszej siedziby – GALERIA A1  

 • 4

  Linki

  Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków GALERIA A-1 3A WORKSHOP Podyplomowe Studia Badań i Analiz Architektury Historycznej Wydział Architektury PK Politechnika Krakowska Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

 • Pages:
 • 1
 • 2