Program ramowy

Problematyka : Wykładowcy :   Karty przedmiotu:

Problematyka architektoniczno-konserwatorska
i urbanistyczna

 

Podstawy teoretyczne ochrony zabytków i metody badawcze Prof. A. Kadłuczka MK-II-1
Zasady restauracji i modernizacji obiektów sakralnych (cz.1, 2) Prof. A. Kadłuczka, Prof. Z. Białkiewicz MK-II-2
Kościół w przestrzeni zurbanizowanej Prof. K. Kuśnierz MK-II-3
Krajobraz i otoczenie, zagospodarowanie terenu, drogi procesyjne (cz.1, 2) Prof. W. Kosiński, Prof. PK  A. Zachariasz MK-II-4 (1)
MK-II-4 (2)
Restauracja i konserwacja: kamienia, rzeźby kamiennej, cegły, stiuku Prof. I. Płuska MK-II-5
Restauracja i konserwacja:  malarstwa ściennego Prof. W. Zalewski MK-I-6
Restauracja i konserwacja dzieł sztuki, problematyka prowadzenia badań konserwatorskich Dr. P. Karaszkiewicz MK-I-7
Konserwacja i restauracja drewnianych elementów w obiektach sakralnych Dr  Hab. W. Kasprzyk MK-II-8
Zarys historii sztuki sakralnej Ks. Dr. A. Nowobilski MK-I-9

Problematyka konstrukcyjno – budowlana

 

Konserwacja strukturalna obiektu sakralnego (cz.1, 2) Dr St. Karczmarczyk, Dr L. Engel MK-I-II-10

Infrastruktura obiektu sakralnego

 

Systemy grzewcze Dr D. Machowska MK-I-11
Systemy zabezpieczeń i monitoring Inż. M. Gil MK-I-12
Oświetlenie wnętrza i iluminacja zewnętrzna Mgr. inż. arch. M. Sulma MK-I-13

Przestrzeń i wystrój wnętrza sakralnego

 

Sacrum przestrzeni. Kształtowanie przestrzeni sakralnej Prof. J.  Gyurkovich, Prof. PK E. Gyurkovich MK-II-14
Sacrum wnętrza świątyni historycznej i współczesnej Ks. Dr A. Nowobilski MK-II-15
Wymogi posoborowej liturgii a aranżacja prezbiterium Ks. Prof. St. Koperek MK-I-16
Adaptacja zabytkowego wnętrza Mgr  inż. arch. B. Kulka MK-I-17
Architektura i wyposażenie nowego kościoła.Między tradycją i przyszłością Prof. J.  Gyurkovich, Prof. PK E. Gyurkovich MK-II-18
Malarstwo sztalugowe we współczesnym wnętrzu sakralnym Prof. L. Orzech MK-I-19
Malarstwo monumentalne historyczne i współczesne(cz.1, 2) Ks. Dr A. Nowobilski, Dr B. Frey-Stec MK-I-20 (1)
MK-I-20 (2)
Rzeźba w nowym kościele Prof. S. Dousa MK-I-21
Naczynia liturgiczne; zabytkowe i współczesne. Sposoby bieżącej konserwacji Ks. Dr A. Nowobilski MK-I-22
Muzealnictwo. Sposoby przechowywania i eksponowania zabytkowych i współczesnych obiektów sakralnych Uwarunkowania prawno – finansowe: państwo –kościół (cz.1, 2) Ks. Dr A. Nowobilski, Mgr J. Petrus MK-II-23
Utrzymanie i użytkowanie obiektów po konserwacji Dr inż. arch. Andrzej Gaczoł MK-I-24
Konserwacja szat liturgicznych, tkanin i ksiąg. Sposoby przechowywania. Dr B. Biedrońska Słota MK-I-25

Seminarium dyplomowe

Seminaria i konsultacje u wybranych promotorów MK-II-26

 

TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA                                                                         RAMOWY PROGRAM STUDIÓW