Organizacja zajęć

LICZBA  SEMESTRÓW:
Semestr I:   od listopada  do lutego          Semestr II:   od marca  do czerwca

ILOŚĆ  GODZIN:
Dwa  semestry  obejmują  320  godzin  wykładów  na  sali  i  zajęć  w terenie

PROWADZENIE ZAJĘĆ:
Zajęcia  odbywają  się   średnio   dwa  razy   w  miesiącu  i  trwają  dwa  dni:
piątek:   godzina  15.00  -  20.00              sobota:   godzina   09.00  -  18.25

Zajęcia  odbywają  się w  budynku   IHAiKZ  WA  PK  przy  ul. Kanoniczej 1,
obiektach  zabytkowych  i   współczesnych,  pracowniach  konserwatorskich

 

HARMONOGRAM SEMESTRU  ZIMOWEGO           

HARMONOGRAM SEMESTRU  LETNIEGO

 

UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Zaliczenie programu studiów oraz egzaminu teoretycznego i obrony pracy dyplomowej