Wykładowcy

Bez-nazwy-1Prof. dr hab. A. Kadłuczka 
architekt, wybitny twórca, specjalizujący się w projektach konserwatorskich i adaptacjach obiektów zabytkowych. Autor takich projektów jak m.in. Muzeum Podziemne Rynku w Krakowie, rewaloryzacja Teatru Słowackiego, Teatru Starego, Sukiennic w Krakowie, adaptacji zamku Gniew i wielu innych, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, rzeczoznawca SKZ w zakresie ochrony zabytków architektury i urbanistyki, członek Prezydium Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, rzeczoznawca ministerialny w zakresie ochrony zabytków architektury i urbanistyki, członek SKOZK,

 

Prof. dr hab. Z. Białkiewicz 

Prof. dr hab. K. Kuśnierz 

Prof. dr hab. W. Kosiński 

Prof. dr hab. I. Płuska
konserwator dzieł sztuki, rzeczoznawca ministerialny w dziedzinie rzeźby, detalu architektonicznego i powierzchni architektonicznej, autor        wielu prac rewaloryzacyjnych- m. Inn. w kaplicy Zygmuntowskiej w Archikatedrze Wawelskiej, członek Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki, członek SKOZK, kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby krakowskiej ASP

Prof. dr hab. W. Zalewski 
profesor Akademii Sztuk Pięknych były pracownik Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych

Prof. dr hab. J. Gyurkovich 

Ks. Prof. dr hab. S. Koperek 

Prof. dr hab. L. Orzech

Prof. dr hab. S. Dousa 

Dr hab. E. Gyurkovich 

Dr hab.  A. Zachariasz 
znawca współczesnych i historycznych założeń ogrodowych i parkowych, rzeczoznawca ministerialny w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie krajobrazu kulturowego, autor projektów, opracowań studialnych i ekspertyz ogrodów: m.in. dworskich i pałacowych, np. w Arkadii, Wiśniowej i Miechowicach, klasztornego w Mogile; królewskich: w Łobzowie, przy Zamku Królewskim w Warszawie i na Wawelu, śródblokowych Krakowa i wielu innych

Dr hab. W. Kasprzyk 

Ks. dr. A. Nowobilski 

Dr inż. S. Karczmarczyk 
konstruktor, specjalista od konstrukcji zabytkowych, wykładowca uczelni w Münster, Lipsku i Weimarze, autor licznych ekspertyz konstrukcyjno-budowlanych dotyczących zabytków

Dr inż. L. Engel

Dr inż arch. D. Machowska 

Dr B. Frey-Stec 

Dr inż. arch. Andrzej Gaczoł
architekt, pracuje w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA Politechniki Krakowskiej, wieloletni małopolski wojewódzki konserwator zabytków w Krakowie, znawca m.in. problematyki ochrony budownictwa poprzemysłowego, rzeczoznawca SKZ w zakresie konserwacji zabytków architektury i zespołów urbanistycznych, oraz organizacji prac konserwatorskich

Dr B. Biedrońska-Słota

Dr J. Petrus 

Dr P. Karaszkiewicz
konserwator dzieł sztuki, kierownik Laboratorium Chemii Konserwatorskiej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, rzeczoznawca Ministra Kultury

Mgr. inż. arch. M. Sulma

Mgr  inż. arch. B. Kulka 

Inż. M. Gil