Charakterystyka studiów podyplomowych

  • dla kogo są przeznaczone

    Studia przeznaczone są między innymi dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, inżynierów, konstruktorów, plastyków, a także dla księży oraz sióstr i braci zakonnych, pracujących w kościołach zabytkowych i współczesnych, dla osób świeckich i duchownych, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów, którzy mogą pracować w instytucjach i firmach, zajmujących się kształtowaniem architektury, konserwacją, sztuką oraz opieką nad archiwami świeckimi i kościelnymi

  • cel studiów podyplomowych

    Celem uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz jest przygotowania profesjonalnej kadry spełniającej oczekiwania Kościoła oraz osób odpowiedzialnych za budownictwo sakralne, aranżacje wnętrza świątyni współczesnej i historycznej, a także użytkowników tychże obiektów, na których spoczywa odpowiedzialność za poziom prac konserwatorskich i właściwe ich użytkowanie

  • uzyskiwane kwalifikacje

    Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu konserwacji zabytkowej oraz kształtowania współczesnej architektury sakralnej, zarządzania, utrzymania obiektów sakralnych, a także aranżacji wystroju wnętrza świątyni, sposobów eksponowania i przechowywania oraz konserwacji elementów jej wyposażenia m.in. malarstwa, rzeźby, szat liturgicznych, ksiąg oraz innego rzemiosła artystycznego. Studia prowadzone są m. in. przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie.