Problematyka studiów podyplomowych

  • Problematyka architektoniczno-konserwatorska i urbanistyczna

    Podstawy teoretyczne ochrony zabytków i metody badawcze;  Zasady restauracji i modernizacji obiektów zabytkowych;  Restauracja i konserwacja malarstwa naściennego, kamienia, cegły, stiuku, rzeźby kamiennej i drewnianej; Konserwacja drewnianych elementów w obiektach zabytkowych; Kościół w przestrzeni zurbanizowanej, krajobrazie, jego otoczenie, zagospodarowanie terenu, kalwarie  polskie i  europejskie, drogi  procesyjne, Zarys historii sztuki sakralnej

  • Problematyka  konstrukcyjno –  budowlana  i  infrastrukturalna

    Konserwacja strukturalna obiektu sakralnego; Systemy grzewcze; systemy zabezpieczeń i monitoring obiektów sakralnych; Oświetlenie wnętrza i iluminacja zewnętrzna

  • Problematyka   kształtowania  przestrzeni  i  wystroju  wnętrza

    Kształtowanie  przestrzeni  sakralnej;  Sacrum wnętrza  świątyni;  Adaptacja  zabytkowego  wnętrza;  Wymogi posoborowej  liturgii  a  aranżacja  prezbiterium – Konstytucja  Liturgii;  Projektowanie  wyposażenia  w  nowym kościele  –  pomiędzy  tradycją  a  nowoczesnością;  Malarstwo  sztalugowe  we  współczesnym i zabytkowym  wnętrzu  sakralnym;  Malarstwo monumentalne historyczne i współczesne;  Rzeźba w nowym kościele;  Naczynia liturgiczne; zabytkowe i współczesne. Sposoby bieżącej konserwacji; Muzealnictwo. Sposoby przechowywania i eksponowania zabytkowych  i  współczesnych  obiektów  sakralnych;  Uwarunkowania prawno – finansowe: państwo – kościół Konserwacja  szat  liturgicznych,  tkanin ,  sposoby  ich  przechowywania;  Utrzymanie   oraz   użytkowanie  obiektów  zabytkowych    po  konserwacji