Obrona dyplomów

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

1. PROBLEMATYKA
obejmująca zagadnienia architektoniczno – konserwatorskie

2. PROBLEMATYKA
obejmująca zagadnienia z historii sztuki

3. PROBLEMATYKA
obejmująca zagadnienia dotyczące kształtowania architektury, aranżacji i wyposażenia wnętrza kościoła

 

PROMOTORZY PRAC DYPLOMOWYCH:

1.    Prof. A. Kadłuczka  (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
2.    Ks. Dr A. J. Nowobilski  (UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE)
3.    Prof. J. Gyurkovich (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
4.    Prof. E. Węcławowicz Gyurkovich  (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
5.    Prof. I. Płuska  (AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE)

 

PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM

HARMONOGRAM  SESJI  DYPLOMOWEJ